Journey through yourSELF.

Journey through yourSelf is een uitnodiging om op ontdekkingsreis te gaan dwars door jouw leven heen, terug naar de geboorte om opnieuw contact te maken met jouw innerlijk kind. En voorbij het verhaal te gaan dat je keer op keer vertelt aan jezelf.