Berichten

Om, Ohm of Aum

OM, OHM of AUM
Blog: Monique van der Heijden | GAIA House of Yoga

We chanten het allemaal bij GAIA House of Yoga aan het begin of einde van een
yogales, maar wat betekent nu eigenlijk? En is het nu OM, OHM of AUM?

OM, OHM of AUM is een mystieke en heilige klank en wordt van oudsher als mantra
gebruikt. De schepping en creatie van ons universum of de kosmos is ooit begonnen
met een subtiele trilling van begeerte door de Schepper. Ook wel God, Kosmos,
Brahman, de Bron, het Universele, Oneindigheid, Eeuwigheid, het BewustZijn, Al dat
Is genoemd. En aangezien trilling geluid voortbrengt ontstond er vanuit deze
oertrilling de klank AUM als vibratie van dat geluid.

OM of AUM is dus de oorspronkelijke Goddelijke scheppingsklank. Eenzelfde trilling
als waarop alle Universele energie trilt. Daardoor is Aum verbonden met het Kruin
Chakra.

De Vedische literatuur (oudste geschriften uit India) zoals de Upanishads en
Bhagavad Gita zijn volledig gewijd aan de verklaring van deze klank, lettergreep of
mantra. OM of AUM komt voort uit het Sanskriet, een oude Indiase taal. Het
bijzondere van deze taal is dat bij ieder woord en lettergreep een bepaalde
trillingsfrequentie hoort. Iedere trilling resoneert op celniveau met ons lichaam.

AUM bestaat uit drie klanken. A-U-M waarbij je de trilling kunt ervaren op drie
verschillende plekken in het lichaam, daarom is AUM de juiste spelling.

Het woord en begrip OHM raakt zeker aan de betekenis van AUM aangezien dit
verwijst naar een empirische natuurkundige wet, vernoemd naar de natuurkundige
George Ohm. Het is vast geen toeval dat deze meneer deze naam draagt.
OHM legt namelijk de relatie tussen spanning, weerstand en stroomsterkte uit en dat
gaat over trilling en energie.

De mantra Om wordt vaak voorgesteld door een symbool dat niet OM of AUM maar
OMKAR  heet. Het onderstaande Omkar teken kent 5 betekenissen:

ONDERSTE BUIK (2)
De onderste buik van het teken staat voor de ‘Aaaahhhhh’ en gaat over het fysieke
lichaam, het aardse, de materie. De A klank voel je bij het chanten in je buik
resoneren.

RECHTERLUS (3)
De rechterlus staat voor de ‘Uuuuuuhhhh’ en gaat meer over het subtiele lichaam, de
emoties, seksualiteit en het astrale gebied. De U klank kun je in de borst bij het hart
voelen resoneren.

BOVENSTE BUIK (1)
De bovenste buik staat voor de ‘Mmmmmm’ en betreft het zogenaamde causale
lichaam, waarmee onze geest, het denken, zintuigelijke waarneming, de verwerking
ervan en bewustzijn bedoeld wordt. De M klank voel je trillen in de schedel en brengt
de enerie rechtstreeks naar de kruin…de poort naar hoger bewustzijn.

HALVE CIRKEL (4)
De halve cirkel bovenaan staat bekend als Maya (illusie). Door Maya raken we in een
staat van vergetelheid wie we werkelijk zijn en belanden we in onwetendheid door de
duale wereld waarin we leven vanuit het perspectief van afsgescheidenheid. Het
houdt ons weg bij de hoogste staat van zelfrealisatie (verlichting)

PUNT (5)
En het bovenste puntje staat voor het pure bewustzijn of verlichting.
Het OMKAR teken is dus een samenvoeging van drie aparte mantra's (klanken). In
de Vedische geschriften wordt Om geschreven als AUM waarbij elke letter een eigen
mantra is.

Nu je weet wat het betekent kun je wellicht met een andere en nieuwe intentie jouw
eigen AUM klank gaan chanten aan het einde van een heerlijke yogales bij GAIA.

 

Namasté Monique