Berichten

Yoga in verbinding met de ander (Duo Yoga)

YOGA IN VERBINDING MET DE ANDER (DUO YOGA)

Blog: Monique van der Heijden | GAIA House of Yoga

Yoga betekent letterlijk verbinden of samenvoegen. Het gaat vanuit de oorsprong over het juk dat de wagen met de os of de paarden verbindt en staat voor het in beweging brengen en sturen van die beweging. Symbolisch wordt daar onze monkeymind mee bedoeld. Het sturen of mennen van de paarden ofwel het sturen van de fluctuaties in ons denken. En het tot rust brengen van heftige emoties en ons fysieke lichaam. Via het yogapad brengen we onze uiterlijke en innerlijke leefwereld bij elkaar, waardoor er steeds meer harmonie en balans in onszelf ontstaat. Ruimte! Zo verbinden we bij yoga de adem met de beweging richting de houding (asana). We verbinden onze stuit met de kruin, de aarde met de cosmos, shiva met shakti, intentie met attentie en het hoofd met het hart. Op die manier kom je steeds meer in uitlijning met jezelf, wordt je bewuster van hoe je denkt en doet en vooral waarom je dat zo doet. Yoga nodigt uit om jezelf goed te observeren. Waar ben je hard voor jezelf, waar mag je zacht en mild zijn. Dat is het begin van een uitzuiveringsproces (yamas en niyamas). Je leert te onderscheiden wat goed voor je is en waarmee je jezelf geweld aandoet. Door de aandacht naar binnen te richten ga je veel beter ervaren wie je werkelijk bent en onderscheid je de persoonlijkheid van het ware Zelf. Yoga maakt zichtbaar wat aandacht nodig heeft en wat losgelaten mag worden.

In Duo Yoga ga je jezelf letterlijk verbinden met jezelf en de ander. Daarin kun je goed ervaren waar je leidend bent en waar volgend, waar je afstemt in een asana en waar je eigen ruimte nodig hebt. Het biedt je een ervaring om uit je hoofd in je hart te komen in een voortdurend proces van afstemming, ervaren, leunen, hangen, geven en genieten van heerlijke hartsenergie!

Vrijdag 20 juli om 09.15 uur geef ik een Duo Yogales bij GAIA waarin je dit kunt ervaren! Je hoeft geen partner mee te brengen, want we wisselen steeds met elkaar om de verschillende dynamieken te voelen. Maar uiteraard is het wel een leuke gelegenheid om dit eens samen met je partner te beleven.
Je bent van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen. Ook als je geen lid bent, voel je welkom!  Je betaalt slechts € 5,- voor deze proefles en kunt je opgeven via de mail almere@gaiahouseofyoga.com. Bij mooi weer gaan we naar buiten!
Namasté ?

Monique