Berichten

Neem het risico geliefd te zijn

Blog geschreven door: Monique van der Heijden


Onvoorwaardelijke Liefde ervaren, het lijkt utopisch in deze uitdagende tijd van mening en oordeel, waarin we ons meer dan ooit onzeker, opgesloten en verlaten voelen van binnen.

Ik zie het als een periode waarin ons ego getransformeerd wordt en het brein ‘gereset’ om eindelijk ruimte te kunnen geven aan de dieper liggende waarden, onvoorwaardelijke liefde en verbinding met onszelf. 

Ware verbinding is de balans tussen geven en ontvangen. Het is een misverstand dat dit over nemen gaat! Durven ontvangen ligt vaak nog ‘opgesloten’ achter een muur van overtuigingen, labels, ideeën en aangenomen waarheid over wie we zijn. Als je je masker laat vallen, het toneelspelen stopt en je ‘naakt’ aan jezelf  en de ander durft te verschijnen, ontstaat de diepe verbinding en magie van je geliefd weten.

Het is prachtig als iemand van je houdt, maar het is magisch als voorwaardelijkheid in onvoorwaardelijkheid overgaat. Als mensen bereid zijn hun verwachtingen bij te stellen en jou niet meer willen veranderen of overtuigen van iets wat je niet bent, dan valt liefde je ten deel.

Onvoorwaardelijk liefhebben kan pas als iemand helemaal van zichzelf houdt en daarom van jou kan houden om wie je werkelijk bent. Met alle ‘rariteiten’ die je als mens hebt opgebouwd. Durf dat te zien en te laten zien aan de ander.

Namasté

🙏🏼 I honor the place in you, in which the whole universe dwells

🙏🏼 I honor the place in you, which is in truth, peace, light and love

🙏🏼 If you are in that place of you

🙏🏼 And I am in that place of me

🙏🏼 We are one

Als iemand jou kan zien voorbij verwachtingen, eisen, voorwaarden, het gecreëerde beeld of een idee over wie jij bent, maakt ego ruimte voor het hart en ontstaat er eenheid. Echter, als iemand in je ziel kijkt en daarmee dwars door alle niet-authentieke delen van jou heen kijkt, kan dat best heel beangstigend zijn. Het voelt enerzijds kwetsbaar (naakt) en tegelijkertijd open, vrij en ruim omdat je je gezien en gehoord voelt. De ander ziet jou in het licht van onvoorwaardelijke liefde en dan kun je niet anders dan je veilig en geborgen voelen.

Dan weet je je geliefd!

Dan voel je ontspannen, ruim en vrij en mogen ook je schaamte, schuld, angst of welke ‘onwaardige delen’ van jezelf ook, er gewoon zijn. Je hoeft niks meer te verbergen of te onderdrukken, laat staan je best te doen om te zorgen dat ze van je blijven houden. Dat is je grootste geschenk als mens…je geliefd weten vanuit onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wat… 

Hoe zou dat voor je zijn? Laat het niet afhangen van de ander, maar stap uit je eigen oordeel en begin een ander te zien en lief te hebben in het licht van een onschuldig kind. Als je volledig kan ontspannen, diep kan ademen, thuis kan komen, je zonder bescherming veilig voelt en gewoon je wilde, authentieke, gekke, mooie, zinderende, zwoele jij kan zijn, ben je vrij in relatie tot wie en wat dan ook.

Als je je in iemands liefdevolle aanwezigheid compleet voelt en geen zorgen hebt dat jouw authentieke zelf op wat voor manier dan ook wordt afgewezen, ben je waar je thuishoort.

Het is niet gewoon liefde waar we naar verlangen, maar het is moedige, onvoorwaardelijke liefde die durft te zien wie we werkelijk zijn, met al onze onvolmaaktheden, fouten, vervormingen en kwetsbaarheden. 

Het is deze liefde die de donkerte durft te zien, onze verschrikkingen en nog steeds volmondig ‘ja ik hou van jou’ kan zeggen. 

🤎 Neem het risico om echt gezien te worden en de ander te zien.

🤎  Neem het risico om echt gekend te worden en de ander te kennen.

🤎 Neem het risico om geliefd te zijn door onvoorwaardelijke liefde te geven.

Tip: volg yogalessen en mediteer om de kwaliteit van onvoorwaardelijke liefde in jezelf te ervaren.

Laat je niet bang maken door ANGST!

Laat je niet bang maken door ANGST!

Quote: ‘Er bestaat geen angst, wij zijn enkel bang voor iets. Angst bestaat alleen met betrekking tot iets. (Jiddu Krisnamurti 1895-1968) 

Angst wordt door spiritueel leraar Krisnamurti beschreven als de overgang van het bekende naar het onbekende. Een geest die gevangen is in angst leeft namelijk in verwarring en in conflict. We durven dan onze eigen denkpatronen niet los te laten en daardoor raken we verstrikt in een web van illusionaire gedachten. 

Wij zijn als mens vanaf onze geboorte, oorsprong en wellicht al daarvoor, opgevoed met onveiligheid en angst. De eerste levensbehoefte van een baby is zuigen en grijpen. En als een baby niet krijgt waar hij/zij primair behoefte aan heeft om te kunnen overleven, dan is er onveiligheid en dus angst! Dat is een primair en dierlijk overlevingsmechanisme in ons allemaal. 

Het probleem met angst is dat de psyche allerlei uitvluchten gaat bedenken en belemmerende overtuigingen ontwikkelt om zichzelf te redden, ofwel veilig te stellen. Dat maakt dat ons ego, de begeerte, hebzucht en de IK-gerichtheid, zo nadrukkelijk aanwezig is. Angst is afschuwelijk. Het verdraait de werkelijkheid, het bedriegt jezelf en de ander en het zorgt ervoor dat je in een negatieve denkspiraal terecht komt en ook nog eens gelooft dat het waar is. 

We kennen allemaal fysieke angst als we ergens van schrikken, trauma, ongeluk of verlies meemaken. Het lichaam krimpt als het ware ineen, de adem stokt, het hart slaat overuren en de spierspanning staat zo strak als de snaren van een gitaar. Dat is eigenlijk een erfenis van ons dierlijk instinkt, het animale brein dat enkel denkt in vechten, vluchten of bevriezen. 

Het is juist de diepere psychologische angst, die ons nu zo bezighoudt nu we thuiszitten, in onzekerheid leven, onvrijwillig in quarantaine en ons enorm afhankelijk voelen van wat er hogerhand wordt besloten. Er is angst voor tekort ingeslopen. Inkomens vallen weg, en deze verandering vraagt ons om een offer te brengen. Offeren vraagt om loslaten van dat wat vertrouwd was en dat gaat gepaard met enorme angst voor het onbekende. 

Quote: ‘De angst voor verandering is vaak groter dan de verandering zelf’ 

Angst ontstaat door negatieve gedachten en overtuigingen en die komen tot stand door een nare ervaring. Als die ervaring getriggerd wordt in het heden door een externe situatie, ontstaat er spanning. Ons overlevingsmechanisme en dagelijks denkbewustzijn – primaire gedachten – nemen dan resoluut de overhand. 

We identificeren ons met die gedachten en dat roept onmiddellijk een emotie op, zoals paniek, boosheid, irritatie, verdriet. De drager van die emoties is angst! 

Quote: ‘Aan iedere emotie (angst) ligt een gedachte ten grondslag!’ 

Als we diep-gewortelde psychologische angsten willen begrijpen, zullen we in staat moeten zijn eerst het hoofd te bieden aan die primaire dierlijke angstgedachten. 

Dat vraagt om een verschuiving in denken, zoals: 

Ik ben niet mij gedachten, ik heb gedachten Ik ben niet mijn emoties, ik heb emoties Ik ben niet mijn lichaam, Ik heb een lichaam 

Ken jij je eigen angstige gedachten? 

 • je bent angstig baan te verliezen
 • Angst voor te weinig voedsel
 • voor tekort aan geld (tekort in het algemeen)
 • Angst voor wat de buren, familie, vrienden of de buitenwereld over je denkt?
 • Angstig om geen succes te behalen – Angst om je positie in de maatschappij te verliezen
 • Angst om niet gehoord of gezien te worden 
 • Angstig voor pijn en ziekte 
 • Angst voor overheersing en onderdrukking
 • Angstig om nooit te zullen weten wat liefde is?
 • Angst om iemand (je partner, kinderen of andere dierbare) te verliezen
 • Angst om hoop en vertrouwen te verliezen – Angst voor de dood 

Er zijn ontelbare gedachten te bedenken die angst oproepen, maar wat doe je ermee? Liefst eraan ontsnappen toch? Niet willen voelen, weg ermee! 

Eén van de hoofdoorzaken van angst voelen, is dat we onszelf niet willen zien zoals we werkelijk zijn. Dus moeten we, evenals de angst zelf, ook het netwerk van ontsnappingsmechanismen in onszelf gaan onderzoeken. 

Ik nodig je uit; ‘Welke gedachten denk jij eigenlijk die angst oproepen?’ 

Indien de geest – de hersens inbegrepen – die angst probeert te overwinnen, te onderdrukken, in bedwang te houden, te beheersen of om te zetten in termen van iets anders, ontstaat er weerstand en conflict. Dat is de grootste verspilling van energie in de mens. 

Vraag jezelf eens af wat angst IS…en niet waar je angst voor heb! 

En tot slot is er maar één waarachtige vraag aan jezelf in deze: 

Wat zou LIEFDE doen? 

Wil je meer Blogs lezen? Bekijk deze op onze website of volg ons op Facebook

Blog: Monique van der Heijden

Satsang bij GAIA

SATSANG BIJ GAIA

Blog: Monique van der Heijden | GAIA House of Yoga

Satsang betekent in de Indiase filosofie ‘met een gezelschap in waarheid samen zijn’.  Een groep mensen die samenkomt en vanuit hun diepste innerlijke waarheid luistert, deelt en uitwisselt over o.a. filosofische thema’s, levenswijsheid, spiritualiteit en universele waarheid.

Het woord komt uit het Sanskriet:

Sat = waarheid en Sanga = gemeenschap.

Satsang betekent dus: “samen zijn in waarheid”.

Bij GAIA wordt er in een aantal lessen al dieper ingegaan op de filosofie en behandelen we levensthema’s die iedereen aangaan. Door een groeiende belangstelling daarvoor heeft GAIA besloten om eens per maand Satsang te organiseren op zondag voor leden en niet leden. Iedereen met een open mind, nieuwsgierige geest en onderzoeker van waarheid is welkom!

Al vele jaren komen mensen overal ter wereld samen om uitdrukking te geven aan hun diepste verlangen: vrede te vinden in zichzelf en een oprecht en vreugdevol leven te leiden met achterlating van religies, filosofieën en concepten.

Satsang is een directe weg zonder specifieke technieken en methoden. Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en

de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent. Jezelf open te stellen voor wat zich aandient.

De essentie van Satsang is de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is. Het is de herkenning van je eigen ware natuur: BewustZijn, Vrede en Liefde

Je hoeft nergens in te geloven, geen religie aan te hangen. De onderwerpen die in Satsang behandeld worden, nodigen jou enkel uit om het te onderzoeken in jezelf. Waarheid te vinden in jou.