Berichten

Satsang bij GAIA

SATSANG BIJ GAIA

Blog: Monique van der Heijden | GAIA House of Yoga

Satsang betekent in de Indiase filosofie ‘met een gezelschap in waarheid samen zijn’.  Een groep mensen die samenkomt en vanuit hun diepste innerlijke waarheid luistert, deelt en uitwisselt over o.a. filosofische thema’s, levenswijsheid, spiritualiteit en universele waarheid.

Het woord komt uit het Sanskriet:

Sat = waarheid en Sanga = gemeenschap.

Satsang betekent dus: “samen zijn in waarheid”.

Bij GAIA wordt er in een aantal lessen al dieper ingegaan op de filosofie en behandelen we levensthema’s die iedereen aangaan. Door een groeiende belangstelling daarvoor heeft GAIA besloten om eens per maand Satsang te organiseren op zondag voor leden en niet leden. Iedereen met een open mind, nieuwsgierige geest en onderzoeker van waarheid is welkom!

Al vele jaren komen mensen overal ter wereld samen om uitdrukking te geven aan hun diepste verlangen: vrede te vinden in zichzelf en een oprecht en vreugdevol leven te leiden met achterlating van religies, filosofieën en concepten.

Satsang is een directe weg zonder specifieke technieken en methoden. Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en

de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent. Jezelf open te stellen voor wat zich aandient.

De essentie van Satsang is de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is. Het is de herkenning van je eigen ware natuur: BewustZijn, Vrede en Liefde

Je hoeft nergens in te geloven, geen religie aan te hangen. De onderwerpen die in Satsang behandeld worden, nodigen jou enkel uit om het te onderzoeken in jezelf. Waarheid te vinden in jou.