Berichten

Laat je niet bang maken door ANGST!

Laat je niet bang maken door ANGST!

Quote: ‘Er bestaat geen angst, wij zijn enkel bang voor iets. Angst bestaat alleen met betrekking tot iets. (Jiddu Krisnamurti 1895-1968) 

Angst wordt door spiritueel leraar Krisnamurti beschreven als de overgang van het bekende naar het onbekende. Een geest die gevangen is in angst leeft namelijk in verwarring en in conflict. We durven dan onze eigen denkpatronen niet los te laten en daardoor raken we verstrikt in een web van illusionaire gedachten. 

Wij zijn als mens vanaf onze geboorte, oorsprong en wellicht al daarvoor, opgevoed met onveiligheid en angst. De eerste levensbehoefte van een baby is zuigen en grijpen. En als een baby niet krijgt waar hij/zij primair behoefte aan heeft om te kunnen overleven, dan is er onveiligheid en dus angst! Dat is een primair en dierlijk overlevingsmechanisme in ons allemaal. 

Het probleem met angst is dat de psyche allerlei uitvluchten gaat bedenken en belemmerende overtuigingen ontwikkelt om zichzelf te redden, ofwel veilig te stellen. Dat maakt dat ons ego, de begeerte, hebzucht en de IK-gerichtheid, zo nadrukkelijk aanwezig is. Angst is afschuwelijk. Het verdraait de werkelijkheid, het bedriegt jezelf en de ander en het zorgt ervoor dat je in een negatieve denkspiraal terecht komt en ook nog eens gelooft dat het waar is. 

We kennen allemaal fysieke angst als we ergens van schrikken, trauma, ongeluk of verlies meemaken. Het lichaam krimpt als het ware ineen, de adem stokt, het hart slaat overuren en de spierspanning staat zo strak als de snaren van een gitaar. Dat is eigenlijk een erfenis van ons dierlijk instinkt, het animale brein dat enkel denkt in vechten, vluchten of bevriezen. 

Het is juist de diepere psychologische angst, die ons nu zo bezighoudt nu we thuiszitten, in onzekerheid leven, onvrijwillig in quarantaine en ons enorm afhankelijk voelen van wat er hogerhand wordt besloten. Er is angst voor tekort ingeslopen. Inkomens vallen weg, en deze verandering vraagt ons om een offer te brengen. Offeren vraagt om loslaten van dat wat vertrouwd was en dat gaat gepaard met enorme angst voor het onbekende. 

Quote: ‘De angst voor verandering is vaak groter dan de verandering zelf’ 

Angst ontstaat door negatieve gedachten en overtuigingen en die komen tot stand door een nare ervaring. Als die ervaring getriggerd wordt in het heden door een externe situatie, ontstaat er spanning. Ons overlevingsmechanisme en dagelijks denkbewustzijn – primaire gedachten – nemen dan resoluut de overhand. 

We identificeren ons met die gedachten en dat roept onmiddellijk een emotie op, zoals paniek, boosheid, irritatie, verdriet. De drager van die emoties is angst! 

Quote: ‘Aan iedere emotie (angst) ligt een gedachte ten grondslag!’ 

Als we diep-gewortelde psychologische angsten willen begrijpen, zullen we in staat moeten zijn eerst het hoofd te bieden aan die primaire dierlijke angstgedachten. 

Dat vraagt om een verschuiving in denken, zoals: 

Ik ben niet mij gedachten, ik heb gedachten Ik ben niet mijn emoties, ik heb emoties Ik ben niet mijn lichaam, Ik heb een lichaam 

Ken jij je eigen angstige gedachten? 

 • je bent angstig baan te verliezen
 • Angst voor te weinig voedsel
 • voor tekort aan geld (tekort in het algemeen)
 • Angst voor wat de buren, familie, vrienden of de buitenwereld over je denkt?
 • Angstig om geen succes te behalen – Angst om je positie in de maatschappij te verliezen
 • Angst om niet gehoord of gezien te worden 
 • Angstig voor pijn en ziekte 
 • Angst voor overheersing en onderdrukking
 • Angstig om nooit te zullen weten wat liefde is?
 • Angst om iemand (je partner, kinderen of andere dierbare) te verliezen
 • Angst om hoop en vertrouwen te verliezen – Angst voor de dood 

Er zijn ontelbare gedachten te bedenken die angst oproepen, maar wat doe je ermee? Liefst eraan ontsnappen toch? Niet willen voelen, weg ermee! 

Eén van de hoofdoorzaken van angst voelen, is dat we onszelf niet willen zien zoals we werkelijk zijn. Dus moeten we, evenals de angst zelf, ook het netwerk van ontsnappingsmechanismen in onszelf gaan onderzoeken. 

Ik nodig je uit; ‘Welke gedachten denk jij eigenlijk die angst oproepen?’ 

Indien de geest – de hersens inbegrepen – die angst probeert te overwinnen, te onderdrukken, in bedwang te houden, te beheersen of om te zetten in termen van iets anders, ontstaat er weerstand en conflict. Dat is de grootste verspilling van energie in de mens. 

Vraag jezelf eens af wat angst IS…en niet waar je angst voor heb! 

En tot slot is er maar één waarachtige vraag aan jezelf in deze: 

Wat zou LIEFDE doen? 

Wil je meer Blogs lezen? Bekijk deze op onze website of volg ons op Facebook

Blog: Monique van der Heijden

Je bent al verlicht

Je bent al verlicht

Blog: Monique van der Heijden  | GAIA House of Yoga

Kerst is van oorsprong een lichtjesfeest en vanuit verschillende religies wordt dit gevierd. Vandaar dat dit als een mooi moment voelt om het ook vanuit een yogisch perspectief aan het licht te brengen.

Lichtjesfeest

In India wordt er ook een lichtjesfeest gevierd, ‘Diwali’ genoemd, echter op een ander moment, namelijk half november.

Het woord is afgeleid van het Sanskriet dipavali, dat een rij lichtjes betekent. De olielampjes, Dipa, traditioneel een kleigebakken lamp met een katoen wattenlontje en geklaarde boter (ghee). Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”. Net als bij kns wordt er veel zoetigheid genuttigd en in India steekt men daarnaast ook vuurwerk af. Divali is een vrolijk feest en wordt vaak gevierd in gezinsverband. Het is een feest voor iedereen, voor jong en oud, man en vrouw, arm en rijk. Divali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. 

Wat betekent Verlichting?

We zijn van nature al verlicht, maar zijn dat als mens een beetje vergeten. Doordat we gehecht zijn geraakt aan uiterlijkheden en ons identificeren met dat wat we niet zijn. Lichaam, emoties, gedachten, materie. We zijn meester geworden om lastige situaties en de daarmee gepaard gaande emoties weg te duwen. Verblijven het grootste gedeelte van knze tijd hier op aarde in duisternis ipv in het licht van onszelf.

Weerstand

We zijn zo gewend om alles vanuit weerstand te benaderen. Om dat wat pijn doet weg te drukken, weg te lopen als het even lastig voelt of te vechten tegen angst. Vanuit het idee ‘mag er niet zijn, mag niet gevoeld worden’. Daarmee creëeren we ongemerkt weerstand op weerstand en wordt de oorspronkelijke situatie dubbel beladen. In dat licht vindt duisternis plaats. Daarmee veroorzaken we zelf onze pijn en het lijden. We maken een situatie onbewust vaak veel erger dan het in de oorsprong is en laten angst opdoemen, omdat we er zo gehecht aan zijn geraakt. Maar vraag jezelf eens af ‘wat zou liefde doen?’

Vertrouw je eigen licht

Als we nu eens waarachtig durven te kijken naar wat er werkelijk aan hand is en er met open aandacht in aanwezig blijven. Wat zou er dan gebeuren? Als je vanuit het perspectief van de liefdevolle toeschouwer (jijZelf) naar een situatie, je gedachten, emoties zou kunnen kijken. En van daaruit zowel het licht als de donkerte ziet.  Het verschijnt enkel en alleen in ons bewustzijn. De rest is uiteindelijk illusie (maja).

Wist je dat een emotie gemiddeld slechts 30 seconden duurt en dan vanzelf weer wegvloeit. Als je toestaat om het te voelen en verder niks te doen. Durf te vertrouwen op de aanwezigheid van je eigen licht.

Dualiteit

Het ene bestaat niet zonder het andere. Alles is voortdurend in beweging in de wereld waarin we leven (dualiteit). En je kunt er op vertrouwen dat een tijd vol uitdagingen, verlies en verdriet ook weer overgaat naar een periode van vreugde, succes en liefde. Dat is onze natuur.

Meebewegen en ontspannen

Mag ik je uitnodigen om eens mee te bewegen met weerstand i.pv te verstarren. Als een rietstengel in de wind, buigzaam en flexibel meebewegen, ontspannen in de spanning, zoals we je ook uitnodigen om in een uitdagende fysieke yogahouding het stiltepunt te vinden. Te ontspannen in de inspanning, want uiteindelijk verlangen we allemaal naar een vrije, open en ontspannen levenshouding.

Laat het licht van binnen uit schijnen op alles dat zich aandient in je leven, zodat je dat licht (jouw ware aard) ook kunt leven als het even tegenzit. Je bent al vrij, je bent al verlicht. Er hoeft niks anders, je hoeft niks te doen of ergens aan te voldoen. Je hoeft het alleen maar te zien, er jouw innerlijk licht op schijnen en het doet zichzelf.

Wat een fonkeling, wat een sprankeling…ben jij in jouw ware hoedanigheid, met alles wat je meebrengt. Stralend!

Dus als je met kerst naar de lichtjes kijkt, een kaars aansteekt, de lampjes in de boom ziet fonkelen en met nieuwjaar het vuurwerk de hemel ziet verlichten, bedenk dan…

Dit licht ben ik ook! Dit licht ben jij ook. Dit licht zijn wij allemaal en samen verlichten we de wereld met wie we zijn, vanuit de beste versie van onszelf.

Enlighten yourself, to be yourSelf!

Namasté ? Monique

Goede tijden, slechte tijden

GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN

Het leven als mens in de dualiteit

Blog: Monique van der Heijden

Het kan vriezen, het kan dooien, het gaat goed of slecht met ons. Wij mensen denken in termen van goed of slecht omdat we met onze persoonlijkheid (ik bewustzijn) leven in een dualistische wereld, waar het ene niet bestaat zonder het andere. De ervaring van het leven met tegenstellingen maakt dat we ons vaak afgescheiden voelen. Afgescheiden van het geheel, de bron van liefde. Soms is het er even en dan genieten we met volle teugen, dusdanig dat we onzelf er bijna in verliezen. En soms is het er niet en dan verdrinken we onszelf in angst, pijn en verdriet en lijkt de afstand van angst naar liefde onoverbruggelijk groot. We bewegen ons continue een weg tussen geluk en ongeluk, tussen een open hart en gesloten hart, tussen denken en voelen…ofwel tussen leven en dood. Maar in werkelijkheid bestaat dat helemaal niet.

Het is onze natuur waar we in leven en waar we het mee te doen hebben als mens op aarde. Leven en dood zijn onlosmakend met elkaar verbonden hier. Je maakt een eerste inademing als je geboren wordt en een laatste uitademing als je sterft. En alles ertussen is jouw leven. De kwaliteit ervan bepaal jezelf. Hoe je denkt, spreekt, voelt en handelt, bepaal jezelf. Weliswaar in een wereld van tegenstellingen, maar het is onze ‘speeltuin’ om alle ervaring op te doen die ons leert hoe we weer terug kunnen komen in heelheid, voorbij de dualiteit naar non-dualiteit. De weg terug naar de eenheid bewandelen we alleen (al-één) en non-dualiteit is het samenvallen met jeZelf.

Wel fijn te weten dat we als mens en persoonlijkheid een bewustzijn hebben, anders dan het gemiddelde dieren en plantenrijk (uitzonderingen daargelaten, zoals de dolfijnen). Dat bewustzijn zorgt ervoor dat we onszelf (ons ware Zelf) kunnen ont-dekken en ont-wikkelen. Te beginnen met het observeren van onze fysieke, emotionele en mentale reacties op wat zich aandient in het leven. Juist door de afgescheidenheid kunnen we onszelf observeren, want er is daardoor altijd een hier en daar gecreëerd, een verleden en toekomst, met jezelf als centrale middelpunt in het heden. Vanuit het NU zie je het verleden. Vanuit het NU maak je keuzes die jouw toekomst bepaalt.

Ons denken binnen de dualiteit is onze grootste beïnvloeder van een leven in angst, pijn en lijden. Onze heftige emotionele reacties op gebeurtenissen komen voort uit ons denken en de conditioneringen en aannamen die we hebben opgebouwd. Maar dat is niet wie je werkelijk bent. Los van de dualiteit kun je het ene en het andere dichter bij elkaar brengen. Kun je de afstand verkleinen tussen angst en liefde, tussen goed en slecht. Hoe? Door in het midden tussen beiden polen aanwezig te zijn. Te erkennen dat beide polen nu eenmaal bij het leven horen. In het midden is het Hier en NU. De kunst is om aanwezig te zijn en de tegenstellingen in jezelf verenigen. Het negatieve ombuigen naar positief, nadat je het VOL-LEDIG doorleeft hebt. Dan worden Goede en Slechte tijden, gewoon TIJDEN en plakt er geen oordeel meer aan. Dan is IETS niet meer dit of dat…maar IS. Dan kun je aanvaarden. En aanvaarden is overgave aan wat IS.

Namasté ?