Raja Yoga…de Koninklijke weg naar Zelfbevrijding

Raja Yoga…de Koninklijke weg naar Zelfbevrijding, moreel en integer leven.
Raja Yoga is de meest volledige en oudste (duizenden jaren) klassieke Yogaleer, gericht op meditatie. Raja betekent Koninklijk en het is een uitnodiging om via het pad van meditatie Meesterschap te verkrijgen over ons fysieke, emotionele en mentale lichaam. Om vervolgens de spirituele belichaming van onze Ziel (atman) binnen te treden.

Zelfbevrijding of Zelfrealisatie betekent dat je in je ware aard gevestigd bent. (Svarupa)

Het 8-voudig pad binnen de Yoga-sutra’s van Patanjali vormen de filosofische en wetenschappelijke basis en de Hatha Yoga ondersteunt het met de fysieke yogahoudingen.

Het woord ‘Yoga’ betekent in het Sanskriet ‘samenvoegen”verenigen’ of ‘onder een juk brengen’. Vaak vertaalt men dit woord met ‘éénwording’ van lichaam en geest of van het verstand en het gevoel. Volgens het ‘oude denken’ kan de mens met Yoga zijn lichamelijk en geestelijk welzijn sterk bevorderen en als mens “volmaakter” functioneren. In feite is het een herontdekkingsreis naar het ‘Universele’ in je zelf. (Bron: Raja Yoga Nederland)

Patanjali heeft Yoga haar definitieve vorm gegeven en op schrift gesteld als een compleet stelsel om ‘bevrijding’ (Moksha) te bereiken. Het gaat hier om bevrijding van onze Ik/ego gerichte realiteit (dualiteit) om uiteindelijk in onze ware aard te rusten (non-dualiteit)

Binnen dit stelsel passen ook veel andere yogavormen, zoals Ashtanga, Kundalini, Vinyasa, Yin en afgeleiden. Dat alles maakt de Raja Yoga, oorspronkelijk, integraal en uniek.

De meeste yogi’s en yoga beoefenaars onder ons kennen het 8-voudig pad wel, maar weten meestal niet dat Patanjali naast de transformatieve weg van het 8-voudig pad, ook een aantal directe paden naar bevrijding beschrijft? Zoals de weg van liefde en devotie in ‘Ishvara Pranidhana’ en meditatie op AUM.

Bij GAIA House of Yoga geven we deze volledige opleiding Raja Yoga, bestaande uit een éénjarige Basisopleiding en een driejarige Docenten opleiding.
De Basisopleiding betreft een stuk persoonlijke en spirituele ontwikkeling die nodig is om het 8-voudig pad van Patanjali vanuit haar grondprincipes te begrijpen en ervaringsgericht te bewandelen.
Dit beslaat een transformatie reis door jezelf en nodigt uit om eigen processen aan te kijken die aangeraakt worden door bijvoorbeeld de Yamas en Niyamas (morele levensprincipes), kennis over de kleshas (oorzaken van pijn en lijden), een chakrareis (levensreis door alle energiecentra) en meer themas die onze persoonlijkheid aangaan. Het zuivert jezelf als mens door veel zelfbespiegeling toe te passen.

De opleiding tot Raja Yoga docent is een ware verdieping in jezelf,wijsbegeerte en een onuitwisbare ervaring.
De basisopleiding kun je ook volgen zonder dat je de 3-jarige docenten opleiding hoeft te doen, echter is dit jaar verplicht, als je dit traject wel wilt volgen tot Raja Yoga docent.

Mocht je interesse hebben in de opleiding Raja Yoga, dan kun je contact opnemen met Monique van der Heijden: monique@gaiahouseofyoga.com

Op onze website kun je meer informatie vinden. op Raja opleiding

Blog: Monique van der Heijden

Laat je niet bang maken door ANGST!

Laat je niet bang maken door ANGST!

Quote: ‘Er bestaat geen angst, wij zijn enkel bang voor iets. Angst bestaat alleen met betrekking tot iets. (Jiddu Krisnamurti 1895-1968) 

Angst wordt door spiritueel leraar Krisnamurti beschreven als de overgang van het bekende naar het onbekende. Een geest die gevangen is in angst leeft namelijk in verwarring en in conflict. We durven dan onze eigen denkpatronen niet los te laten en daardoor raken we verstrikt in een web van illusionaire gedachten. 

Wij zijn als mens vanaf onze geboorte, oorsprong en wellicht al daarvoor, opgevoed met onveiligheid en angst. De eerste levensbehoefte van een baby is zuigen en grijpen. En als een baby niet krijgt waar hij/zij primair behoefte aan heeft om te kunnen overleven, dan is er onveiligheid en dus angst! Dat is een primair en dierlijk overlevingsmechanisme in ons allemaal. 

Het probleem met angst is dat de psyche allerlei uitvluchten gaat bedenken en belemmerende overtuigingen ontwikkelt om zichzelf te redden, ofwel veilig te stellen. Dat maakt dat ons ego, de begeerte, hebzucht en de IK-gerichtheid, zo nadrukkelijk aanwezig is. Angst is afschuwelijk. Het verdraait de werkelijkheid, het bedriegt jezelf en de ander en het zorgt ervoor dat je in een negatieve denkspiraal terecht komt en ook nog eens gelooft dat het waar is. 

We kennen allemaal fysieke angst als we ergens van schrikken, trauma, ongeluk of verlies meemaken. Het lichaam krimpt als het ware ineen, de adem stokt, het hart slaat overuren en de spierspanning staat zo strak als de snaren van een gitaar. Dat is eigenlijk een erfenis van ons dierlijk instinkt, het animale brein dat enkel denkt in vechten, vluchten of bevriezen. 

Het is juist de diepere psychologische angst, die ons nu zo bezighoudt nu we thuiszitten, in onzekerheid leven, onvrijwillig in quarantaine en ons enorm afhankelijk voelen van wat er hogerhand wordt besloten. Er is angst voor tekort ingeslopen. Inkomens vallen weg, en deze verandering vraagt ons om een offer te brengen. Offeren vraagt om loslaten van dat wat vertrouwd was en dat gaat gepaard met enorme angst voor het onbekende. 

Quote: ‘De angst voor verandering is vaak groter dan de verandering zelf’ 

Angst ontstaat door negatieve gedachten en overtuigingen en die komen tot stand door een nare ervaring. Als die ervaring getriggerd wordt in het heden door een externe situatie, ontstaat er spanning. Ons overlevingsmechanisme en dagelijks denkbewustzijn – primaire gedachten – nemen dan resoluut de overhand. 

We identificeren ons met die gedachten en dat roept onmiddellijk een emotie op, zoals paniek, boosheid, irritatie, verdriet. De drager van die emoties is angst! 

Quote: ‘Aan iedere emotie (angst) ligt een gedachte ten grondslag!’ 

Als we diep-gewortelde psychologische angsten willen begrijpen, zullen we in staat moeten zijn eerst het hoofd te bieden aan die primaire dierlijke angstgedachten. 

Dat vraagt om een verschuiving in denken, zoals: 

Ik ben niet mij gedachten, ik heb gedachten Ik ben niet mijn emoties, ik heb emoties Ik ben niet mijn lichaam, Ik heb een lichaam 

Ken jij je eigen angstige gedachten? 

– Angst om je baan te verliezen – Angst voor te weinig voedsel – Angst voor tekort aan geld (tekort in het algemeen) – Angst voor wat de buren, familie, vrienden of de buitenwereld over je denkt? – Angst om geen succes te behalen – Angst om je positie in de maatschappij te verliezen – Angst om niet gehoord of gezien te worden – Angst voor pijn en ziekte – Angst voor overheersing en onderdrukking – Angst om nooit te zullen weten wat liefde is? – Angst om iemand (je partner, kinderen of andere dierbare) te verliezen – Angst om hoop en vertrouwen te verliezen – Angst voor de dood 

Er zijn ontelbare gedachten te bedenken die angst oproepen, maar wat doe je ermee? Liefst eraan ontsnappen toch? Niet willen voelen, weg ermee! 

Eén van de hoofdoorzaken van angst voelen, is dat we onszelf niet willen zien zoals we werkelijk zijn. Dus moeten we, evenals de angst zelf, ook het netwerk van ontsnappingsmechanismen in onszelf gaan onderzoeken. 

Ik nodig je uit; ‘Welke gedachten denk jij eigenlijk die angst oproepen?’ 

Indien de geest – de hersens inbegrepen – die angst probeert te overwinnen, te onderdrukken, in bedwang te houden, te beheersen of om te zetten in termen van iets anders, ontstaat er weerstand en conflict. Dat is de grootste verspilling van energie in de mens. 

Vraag jezelf eens af wat angst IS…en niet waar je angst voor heb! 

En tot slot is er maar één waarachtige vraag aan jezelf in deze: 

Wat zou LIEFDE doen? 

Blog: Monique van der Heijden

Waar je mee omgaat, word je mee besmet

Waar je mee omgaat, word je mee besmet (Corona)

Er is een oud Hollands gezegde dat luidt: “Waar je mee omgaat word je mee besmet“. Hier zit mijns inzien meer waarheid in dan je wellicht denkt. Daarom is het belangrijk om eens kritisch te kijken naar de mensen, waarmee we ons omringen en welke impact zij op ons leven hebben en vice versa. De’ besmetting’ van beïnvloeding ligt voortdurend op de loer en slaat toe als een virus als we onszelf daar niet bewust van zijn. Voor je het weet is het in je gekropen en leef je ongemerkt volgens de verwachtingen, eisen, normen en waarden van een ander.

Het sluipt er in. Wanneer je niet sterk in je schoenen staat – makkelijk beïnvloedbaar bent – ben je nóg sneller geneigd de slechte eigenschappen van anderen over te nemen. Regelmatig zie ik mensen transformeren in hun vrienden

Voor onze eigen ontwikkeling is het bevorderlijk om de autonomie ofwel ons zelfsturend en zelfreflecterend vermogen regelmatig onder de loep te houden. Zijn de mensen om je heen steunend, dragend en voegen ze daadwerkelijk iets toe, of zijn er ook mensen waarbij je energie weglekt of jezelf door geïndoctrineerd voelt?

Ben ik geïnfecteerd door de meningen van een ander, of zijn het mijn eigen bevindingen? Is het waar en hoe weet ik dat het waar is (Byron Katie-The Work). Ben ik jou nu aan het overtuigen van iets dat ik zelf, klakkeloos, heb aangenomen van een ander? Zonder zelfonderzoek. Ben ik zelf besmet met de gedachten van jou of zijn het mijn eigen gedachten? En hoe vaak ben jij niet een ander aan het overtuigen van jouw gelijk?

Alle virussen springen nu eenmaal over van mens op mens. Het gaat hier dus niet alleen om fysieke besmetting, maar ook om mentale (gedachten) en verbale (woorden) beïnvloeding. We onderschatten vaak de kracht en impact van onze woorden. Meningen en overtuigingen die we ongenuanceerd de wereld in slingeren als dé waarheid. Doorgaans een gekleurde waarheid, die ooit als een ‘virus’ ook in jou is gekropen en besmet heeft, omdat iemand je dat ooit heeft wijsgemaakt. Dat brengt veel onrust, ruis op de lijn van zuiverheid en het is ook de oorzaak van angst. De gehechtheid en de waarde die we hechten aan wat anderen zeggen, aan situaties en uiteindelijk de hechting aan het leven zelf, waardoor angst voor de dood onze grootste vijand wordt.

“Energy flows, where attention goes”

Dus ‘be aware of what you think’. Dit vraagt om grondig zelfonderzoek. We zijn uiteindelijk de schepper van onze eigen gedachten. Ik nodig je uit om deze periode te gebruiken om je regelmatig even terug te trekken. Ga mediteren, doe yoga, ademoefeningen, ontspan en maak ruimte om naar binnen te keren met je aandacht. Doe innerlijk onderzoek, behandel jezelf, zodat je de ‘mentale diarree’ (Sat Guru) uit je systeem kunt bannen. Niet omdat iemand anders dat van je vraagt of je probeert te overtuigen, maar omdat je daar zelf voor kiest.

Bij Gaia stimuleren we mensen om vaker stil te staan bij hun gedachtenpatronen en deze te observeren. Het leert je beter naar jezelf te luisteren en minder zomaar alles aan te nemen (geloven) wat de ander en de wereld je vertelt, gebaseerd op angstgedachten. ‘Besmet’ jezelf vooral met meer liefdevolle gedachten en het vertrouwen dat het allemaal goed gaat komen. In jou, in relaties, in werk, in de wereld…alleen anders!

Goede invloeden

Wat ik mooi vind om te zien is de positieve invloed die mensen op elkaar kunnen hebben. Vaak hebben mensen die positief in het leven staan juist een goed effect op anderen. Laten wij, jij en ik zo’n mens zijn en de kracht van besmetting op een positieve manier de wereld in brengen.

“Waar je mee omgaat wordt je mee besmet”

Tip: Omring jezelf met positieve mensen. Leer van anderen in een positieve zin. We kunnen niet voorkomen dat we besmet worden door anderen. We kunnen wel voorkomen dat we er zelf slechter van worden! Haal er je voordeel uit en laat je niet infecteren met zorgelijk gedrag!

De volgende GAIA blog gaat over ‘ANGST’

Blog: Monique van der Heijden (april 2020)

Je bent al verlicht

Je bent al verlicht

Blog: Monique van der Heijden  | GAIA House of Yoga

Kerst is van oorsprong een lichtjesfeest en vanuit verschillende religies wordt dit gevierd. Vandaar dat dit als een mooi moment voelt om het ook vanuit een yogisch perspectief aan het licht te brengen.

Lichtjesfeest

In India wordt er ook een lichtjesfeest gevierd, ‘Diwali’ genoemd, echter op een ander moment, namelijk half november.

Het woord is afgeleid van het Sanskriet dipavali, dat een rij lichtjes betekent. De olielampjes, Dipa, traditioneel een kleigebakken lamp met een katoen wattenlontje en geklaarde boter (ghee). Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”. Net als bij kns wordt er veel zoetigheid genuttigd en in India steekt men daarnaast ook vuurwerk af. Divali is een vrolijk feest en wordt vaak gevierd in gezinsverband. Het is een feest voor iedereen, voor jong en oud, man en vrouw, arm en rijk. Divali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. 

Wat betekent Verlichting?

We zijn van nature al verlicht, maar zijn dat als mens een beetje vergeten. Doordat we gehecht zijn geraakt aan uiterlijkheden en ons identificeren met dat wat we niet zijn. Lichaam, emoties, gedachten, materie. We zijn meester geworden om lastige situaties en de daarmee gepaard gaande emoties weg te duwen. Verblijven het grootste gedeelte van knze tijd hier op aarde in duisternis ipv in het licht van onszelf.

Weerstand

We zijn zo gewend om alles vanuit weerstand te benaderen. Om dat wat pijn doet weg te drukken, weg te lopen als het even lastig voelt of te vechten tegen angst. Vanuit het idee ‘mag er niet zijn, mag niet gevoeld worden’. Daarmee creëeren we ongemerkt weerstand op weerstand en wordt de oorspronkelijke situatie dubbel beladen. In dat licht vindt duisternis plaats. Daarmee veroorzaken we zelf onze pijn en het lijden. We maken een situatie onbewust vaak veel erger dan het in de oorsprong is en laten angst opdoemen, omdat we er zo gehecht aan zijn geraakt. Maar vraag jezelf eens af ‘wat zou liefde doen?’

Vertrouw je eigen licht

Als we nu eens waarachtig durven te kijken naar wat er werkelijk aan hand is en er met open aandacht in aanwezig blijven. Wat zou er dan gebeuren? Als je vanuit het perspectief van de liefdevolle toeschouwer (jijZelf) naar een situatie, je gedachten, emoties zou kunnen kijken. En van daaruit zowel het licht als de donkerte ziet.  Het verschijnt enkel en alleen in ons bewustzijn. De rest is uiteindelijk illusie (maja).

Wist je dat een emotie gemiddeld slechts 30 seconden duurt en dan vanzelf weer wegvloeit. Als je toestaat om het te voelen en verder niks te doen. Durf te vertrouwen op de aanwezigheid van je eigen licht.

Dualiteit

Het ene bestaat niet zonder het andere. Alles is voortdurend in beweging in de wereld waarin we leven (dualiteit). En je kunt er op vertrouwen dat een tijd vol uitdagingen, verlies en verdriet ook weer overgaat naar een periode van vreugde, succes en liefde. Dat is onze natuur.

Meebewegen en ontspannen

Mag ik je uitnodigen om eens mee te bewegen met weerstand i.pv te verstarren. Als een rietstengel in de wind, buigzaam en flexibel meebewegen, ontspannen in de spanning, zoals we je ook uitnodigen om in een uitdagende fysieke yogahouding het stiltepunt te vinden. Te ontspannen in de inspanning, want uiteindelijk verlangen we allemaal naar een vrije, open en ontspannen levenshouding.

Laat het licht van binnen uit schijnen op alles dat zich aandient in je leven, zodat je dat licht (jouw ware aard) ook kunt leven als het even tegenzit. Je bent al vrij, je bent al verlicht. Er hoeft niks anders, je hoeft niks te doen of ergens aan te voldoen. Je hoeft het alleen maar te zien, er jouw innerlijk licht op schijnen en het doet zichzelf.

Wat een fonkeling, wat een sprankeling…ben jij in jouw ware hoedanigheid, met alles wat je meebrengt. Stralend!

Dus als je met kerst naar de lichtjes kijkt, een kaars aansteekt, de lampjes in de boom ziet fonkelen en met nieuwjaar het vuurwerk de hemel ziet verlichten, bedenk dan…

Dit licht ben ik ook! Dit licht ben jij ook. Dit licht zijn wij allemaal en samen verlichten we de wereld met wie we zijn, vanuit de beste versie van onszelf.

Enlighten yourself, to be yourSelf!

Namasté ? Monique

5 manieren waarop yoga helpt tegen veroudering

Gezond en vitaal ouder worden: wie wil dat nou niet? Maar hoewel deze ambitie er vaak wel
is, heb je op oudere leeftijd toch vaak te maken met verschillende ouderdomskwalen.
Gelukkig blijkt yoga een simpele (én voordelige) manier voor senioren om chronische pijn en
psychische problemen tegen te gaan. Samen met het blogteam van Stannah zetten we de
belangrijkste feiten op een rijtje.

1) Stijve en pijnlijke gewrichten
Met yoga kun je op een weinig belastende manier je spieren los maken. Handig, want op
deze manier kun je het bewegingsbereik in stijve en pijnlijke gewrichten verbeteren. Dit biedt
veel gezondheidsvoordelen: vooral voor ouderen die last hebben van aandoeningen zoals
artritis. Yogaoefeningen kunnen dan helpen tegen loop- en kniepijn, maar ook tegen
vervelende zwellingen.

2) Hoge bloeddruk
Helaas hebben veel ouderen te maken met een gevaarlijk hoge bloeddruk. Een serieuze
aandoening, want zeker op latere leeftijd kan dit leiden tot ernstige hart- en vaatziekten. Uit
onderzoek blijkt dat yoga ook hiertegen kan helpen. Yogaoefeningen verminderen namelijk
oxidatieve stress: dit is een van de belangrijkste oorzaken van een hoge bloeddruk.

3) Mentale gesteldheid
Naast voor lichaam, is yoga ook voor de geest een zeer ontspannende en herstellende
bezigheid. Door specifiek te concentreren op de speciale ademhalings- en
bewegingstechnieken, kan yoga senioren helpen om angst, depressie en stress te
verminderen. Zo kan yoga zelfs een positieve invloed hebben op cognitieve aandoeningen
als Alzheimer. Yoga pakt hierbij de symptomen bij de wortels aan.

4) Omgaan met stress
Natuurlijk is het hebben van een stressmoment soms onvermijdelijk. Zeker wanneer je veel
aan je hoofd hebt is stress niets meer dan een natuurlijke reactie. Maar hoe we met stress
omgaan, kan een aanzienlijke impact hebben op lichaam en geest.
Voor veel senioren heeft het beoefenen van yoga een zeer kalmerend effect. Bepaalde
houdingen in combinatie met meditatie en ontspanningstechnieken kunnen je namelijk in de
juiste gemoedstoestand brengen. Zo kan het lichaam de spanning die hebt opgebouwd
eindelijk echt loslaten.

5) Meer zelfbewustzijn
Ten slotte helpt yoga ook bij het vergroten van het zelfbewustzijn. Door gerichte
ademhalingstechnieken en lichaamsbewegingen uit te voeren, kunnen ouderen een sterkere
band ontwikkelen met zichzelf, maar ook en de mensen om hen heen.
Voor veel senioren kan de beslissing om te starten met yoga een beetje overweldigend zijn.
Zeker wanneer zij te maken hebben met beperkte flexibiliteit. Onze tip: laat je niet
ontmoedigen, want yoga is niet alleen gezond, maar ook reuze gezellig!

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Stannah

Voordat de blaadjes vallen

Voordat de blaadjes vallen, en de herfst haar intrede doet in onze natuur, vindt er nog een prachtige beweging en kleurenspel plaats. Op dit moment zien we alle bladeren nog stralen in het groen. Groen, de kleur van het hartchakra, van liefde, compassie, volheid en zachtheid.

Het staat gelijk aan die heerlijke vervullende levensenergie. Het straalt je als het ware tegemoet. En als het leven zich dan weer geleidelijk uit die blaadjes gaat terugtrekken, dan ontstaat er een prachtig kleurspel. Geel, oranje, rood en uiteindelijk bruin. We bewegen van buiten (bloeien en stralen) naar binnen…inertie.

Vanuit het hart trekt de energie langzaam omlaag langs het derde chakra (geel en vuur), naar datgene we te verteren hebben in ons leven. Vervolgens trekt de beweging ons nog iets meer naar binnen, en naar het tweede chakra (oranje en water) waar onze emotionele, diepere wateren hun gemoedstoestand vinden. Het water onttrekt zich aan het blad en dus moeten we wel meer naar binnen gaan om onszelf te voeden. Onze creativiteit gaat weer sluimeren in de stilte. Bij het stuitchakra (rood en aarde) mogen we alles loslaten en weer opgaan in de donkere aarde om (later in de lente) getransformeerd te worden tot nieuw licht en leven. Dat is wat gebeurd als de blaadjes eenmaal op de grond en aarde zijn gevallen. Niets anders dan zich overgeven aan de cyclus van het leven.

Ik vindt het altijd fijn om de chakras, de natuur, de beweging en de energie te gebruiken als elementen van bewustwording wie we ten diepste zijn en wat ons beweegt. Wij mensen realiseren ons vaak niet meer dat alles energie is. En dat we in ons diepste wezen, volledig afgestemd zijn op de natuur. Wij zijn de natuur, het is onze natuur om te volgen wat natuurlijk en organisch is. Dat wat als vanzelf gaat, moeiteloos, zonder te hoeven denken en doen. Het doet zich vanzelf.

We zijn het vergeten om door die illusionaire sluiers heen te kijken van onze dagelijkse staat van functioneren. Dualiteit. Het schept de illusie dat we afgescheiden zijn van het geheel. Van voordat de blaadjes vallen….

Namasté ?

Monique

Blog: Monique van der Heijden voor GAIA House of Yoga Almere

 

Alles is energie

Blog: Monique van der Heijden | GAIA House of Yoga

Als je de genheimen van het universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie

Nikola Tesla.

Alles is energie. Energie is de levende stof uit de kosmos . Ons menselijk lichaam is opgebouwd uit energie. Niet alleen ons fysieke lichaam, maar ook het emotionele en gevoelslichaam, het concrete denkvermoge, het intellect dat keuzes maakt is onderhevig aan voortdurende beweging, verandering en energie. Onze gedachten zwerven dus voortdurend ergens in de ether als dynamische energie.

So…be aware if what you think!

Gedachten hebben een andere vorm, dan de materiele wereld die we kennen, die hebben we tot vorm gedscht om het zo te zeggen waardoor het een realiteit in de stoffelijke wereld is geworden.

Energie is belangrijk in ons lichaam. We kunnen dagen zonder eten en drinke, onze bron van energie, maar als als we het energiesysteem zouden stopzetten, zou pden we er niet meer zijn. Dat is een bizarre gedachte niet? Energie is onze primaire levenskracht en de Yogi’s noemden dit van oudscher prana. Vitale levensenergie.

Je zou kunnen zeggen dat de kern van Yoga het controleren en sturen van deze levensenergie is. Alles wordt erdoor beïnvloed. Alles wat je denkt, doet en ervaart, heeft energie nodig om te kunnen functioneren. Lopen, koken, gapen, bellen, huilen, lachen, opstaan, ideeen ventileren, createve uitspattingen, inspiratie. Op deze manier is alles met elkaar verbonden. Dit bepaalt voor een groot gedeelte het perspectief waar vanuit je de wereld waarneemt.

Observeer maar eens welke gedachten je denkt, welke keuzes je maakt, gebaseerd op deze gedachten. Met andere woorden: jouw gedachten bepalen de gezondheid van je energiesysteem en daarmee de richting van je leven. De wetenschapper Einstein begreep dat heel goed en vertaalde binnen universeel bewustzijn de oeroude principes van ons bestaan, net zoals de grote Meesters.

DE CHAKRA’S

Het energiesysteem waar we het hierboven over hadden, wordt binnen de Yoga traditie het chakra systeem genoemd. CHAKRA’s zijn energiewervelingen ook wel energiewielen genoemd. Energie kan op verschillende manieren en locaties tot uiting komen en bewegen. Dit gebeurt op honderden plekken in je lichaam. Maar in de Yoga traditie zijn er zeven plekken die extra belangrijk zijn. Dit zijn de zeven hoofdchakra’s.

Elk van deze zeven zogenaamde ‘draaikolken van energie’ heeft zijn verschillende eigenschappen die bij een bepaald gebied in het lichaam horen. De chakra’s zijn een hele goede manier om meer inzicht te krijgen op innerlijk dynamische processen in het lichaam, de psyche en de manier waarop prana (levensenergie) zich manifesteert in ons lichaam.

Wanneer er zich spanningen of blokkades in het lichaam bevinden, kan de energie niet goed stromen en kunnen we zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel uit balans zijn.

Als je een mooi, gezond, krachtig en gelukkig leven wilt leiden, dan is het belangrijk dat deze zeven verschillende chakra’s goed functioneren en in balans zijn. Zijn ze dat niet? Dan heeft dat gevolgen voor de manier waarop we naar de wereld kijken en in welke mate we in staat zijn om ons leven in de richting te sturen waarin we het hebben willen.

GAIA organiseert een boeiend ervaringsgerichte workshopmiddag gericht op de chakra’s en ons energiesysteem. Ervaar het zelf!

Summer Chakra Experience

Zaterdag 20 juli van 13.00-16.00 uur

Inloop om 12.30 uur voor soep met brood

Begeleiding:

Patricia van Bakkum en Monique van der Heijden

Wees er bij en geniet! Aanmelden via: Almere@gaiahouseofyoga.com

De Zonnewende..en de magie van wending

DE ZONNEWENDE…en de magie van wending

Blog: Monique van der Heijden (GAIA House of Yoga)

Op 21 juni vieren we al eeuwenlang de Zonnewende, ofwel de langste dag van het jaar en het begin van de zomer. Dit jaar is het dan ook de ‘Internationale Yogadag’ en dat is natuurlijk niet voor niets. Yogi’s en yogini’s over de hele wereld zetten daarmee fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel een beweging in gang om uiteindelijk de wereld een stukje mooier te maken en bij te dragen aan een ‘Collectieve Wereld Verandering’.

Stonehenge – een magische werkelijkheid

De naam “Zonnewende” geeft dus aan dat de zomer begint. De langste dag van het jaar is ooit een Magische gebeurtenis geweest. Daarvoor moeten we terug naar de Keltische jaarkalender om het begin van de zonnewende te vinden. Door de eeuwen heen hebben ook het boeddhisme, jodendom en katholicisme de zonnewende opgenomen in hun mystiek. Het meeste bekende symbool is Stonehenge in Groot-Brittannië, het oeroude monument op de groene vlakten van Salisbury. Op de langste dag van het jaar verschijnen daar de eerste stralen van de opkomende zon, precies vanachter de reusachtige Heel Stone. Als mystieke trekpleister kater vele mensen zich elk jaar weer raken door die eerste zonnestralen en mediteren in ‘sungazing’ wereldwijd met elkaar. Dit kan bij de juiste afstemming, energetisch en collectief ervaren worden.

De zonnewende is een keerpunt van ‘het ene naar het andere’ en dat is in de energie goed voelbaar. Een goed moment, om eens stil te staan bij de veranderingen en wendingen in jouw leven. En ook de bereidheid in jezelf om mee te bewegen met alle veranderingen die zich aandienen. Het leven is nu eenmaal een flow van beweging. Ieder moment vindt er verandering plaats. Je bent op dit moment niet meer de persoon van een minuut geleden. Het start met een eerste inademing en eindigt met een laatste uitademing en alles daar tussenin is de beweging van het leven. En dat mag je vieren! De fijne en minder fijne momenten! Met de wetenschap dat het ene altijd weer uitmondt in het andere en dat pijn, angst, verdriet, boosheid ook weer overgaat en de beweging naar vreugde, liefde en flow maakt.

Sta eens stil bij verandering

Bovenstaande is een controverse, want stilstaan bij verandering, zorgt ervoor dat je stopt met iets terwijl alles gewoon doorgaat. De wereld draait door, maar jij bent aanwezig in het oog van de storm en kijkt er naar. Dat is de oefening. Rustig blijven, je niet mee laten voeren door alle prikkels, jezelf observeren. Kijken naar hoe jij met verandering omgaat, En wellicht ervaar je dan hoeveel weerstand je nog hebt bij ‘verandering’ omdat je gehecht bent aan ‘hoe het nu is’. Echter niks is blijvend in het leven zoals we dat kennen als mens in de dualiteit. De enige heilbrenger is meebewegen met de dynamiek van leven en in het moment aanwezig zijn met je aandacht. Dat helpt je om werkelijk te kunnen genieten, rust te vinden, in het oog van de storm te zijn, terwijl de hectiek van alledag gewoon doordraait.

21 JUNI INTERNATIONALE YOGADAG (GAIA bijdrage aan het goede doel)

In het kader van Internationale Yogadag en om iets bij te dragen aan het grotere geheel, het zgn groeiend bewustzijn in de wereld, bieden we op vrijdagavond 21 juni de workshop: Zonnewende Dansmeditatie’.

Deze workshop is op basis van donatie en dat geld gaat naar een goed doel om groter bewustzijn in de wereld te realiseren!

ZONNEWENDE DANSMEDITATIE

Deze avond gaat over ‘omgaan met verandering’ (wendingen in je leven) en de fluctuaties in ons denken.

 

Wil je meedoen?

Mail naar Almere@gaiahouseofyoga.com

 

Om, Ohm of Aum

OM, OHM of AUM
Blog: Monique van der Heijden | GAIA House of Yoga

We chanten het allemaal bij GAIA House of Yoga aan het begin of einde van een
yogales, maar wat betekent nu eigenlijk? En is het nu OM, OHM of AUM?

OM, OHM of AUM is een mystieke en heilige klank en wordt van oudsher als mantra
gebruikt. De schepping en creatie van ons universum of de kosmos is ooit begonnen
met een subtiele trilling van begeerte door de Schepper. Ook wel God, Kosmos,
Brahman, de Bron, het Universele, Oneindigheid, Eeuwigheid, het BewustZijn, Al dat
Is genoemd. En aangezien trilling geluid voortbrengt ontstond er vanuit deze
oertrilling de klank AUM als vibratie van dat geluid.

OM of AUM is dus de oorspronkelijke Goddelijke scheppingsklank. Eenzelfde trilling
als waarop alle Universele energie trilt. Daardoor is Aum verbonden met het Kruin
Chakra.

De Vedische literatuur (oudste geschriften uit India) zoals de Upanishads en
Bhagavad Gita zijn volledig gewijd aan de verklaring van deze klank, lettergreep of
mantra. OM of AUM komt voort uit het Sanskriet, een oude Indiase taal. Het
bijzondere van deze taal is dat bij ieder woord en lettergreep een bepaalde
trillingsfrequentie hoort. Iedere trilling resoneert op celniveau met ons lichaam.

AUM bestaat uit drie klanken. A-U-M waarbij je de trilling kunt ervaren op drie
verschillende plekken in het lichaam, daarom is AUM de juiste spelling.

Het woord en begrip OHM raakt zeker aan de betekenis van AUM aangezien dit
verwijst naar een empirische natuurkundige wet, vernoemd naar de natuurkundige
George Ohm. Het is vast geen toeval dat deze meneer deze naam draagt.
OHM legt namelijk de relatie tussen spanning, weerstand en stroomsterkte uit en dat
gaat over trilling en energie.

De mantra Om wordt vaak voorgesteld door een symbool dat niet OM of AUM maar
OMKAR  heet. Het onderstaande Omkar teken kent 5 betekenissen:

ONDERSTE BUIK (2)
De onderste buik van het teken staat voor de ‘Aaaahhhhh’ en gaat over het fysieke
lichaam, het aardse, de materie. De A klank voel je bij het chanten in je buik
resoneren.

RECHTERLUS (3)
De rechterlus staat voor de ‘Uuuuuuhhhh’ en gaat meer over het subtiele lichaam, de
emoties, seksualiteit en het astrale gebied. De U klank kun je in de borst bij het hart
voelen resoneren.

BOVENSTE BUIK (1)
De bovenste buik staat voor de ‘Mmmmmm’ en betreft het zogenaamde causale
lichaam, waarmee onze geest, het denken, zintuigelijke waarneming, de verwerking
ervan en bewustzijn bedoeld wordt. De M klank voel je trillen in de schedel en brengt
de enerie rechtstreeks naar de kruin…de poort naar hoger bewustzijn.

HALVE CIRKEL (4)
De halve cirkel bovenaan staat bekend als Maya (illusie). Door Maya raken we in een
staat van vergetelheid wie we werkelijk zijn en belanden we in onwetendheid door de
duale wereld waarin we leven vanuit het perspectief van afsgescheidenheid. Het
houdt ons weg bij de hoogste staat van zelfrealisatie (verlichting)

PUNT (5)
En het bovenste puntje staat voor het pure bewustzijn of verlichting.
Het OMKAR teken is dus een samenvoeging van drie aparte mantra's (klanken). In
de Vedische geschriften wordt Om geschreven als AUM waarbij elke letter een eigen
mantra is.

Nu je weet wat het betekent kun je wellicht met een andere en nieuwe intentie jouw
eigen AUM klank gaan chanten aan het einde van een heerlijke yogales bij GAIA.

 

Namasté Monique

Hooikoorts? Help!

BLOG: Sri Sri Ayurveda | srisriayurveda.nl/blog/hooikoorts

Wat is hooikoorts eigenlijk?

Hooikoorts, ook bekend als allergische rinitis, is een vorm van ontsteking in de neus die ontstaat door een overreactie van het immuunsysteem op allergenen in de lucht. Deze allergenen zijn bijvoorbeeld stuifmeelkorrels van uiteenlopende planten. Het probleem doet zich gewoonlijk voor in de lente en kan leiden tot astma, ontstoken slijmvlies of bindvlies van het oog (conjunctivitis) of eczeem (atopische dermatitis).

Daarnaast kunnen ook erfelijke genetische factoren, blootstelling aan stuifmeel, haren van huisdieren, stof en schimmels bijdragen aan het ontwikkelen van  allergieën. Al deze allergenen produceren stoffen (zoals histamine) die ontstekingen kunnen veroorzaken.

Vaak worden hiervoor medicijnen als antihistaminen en steroïden voorgeschreven.

Hooikoorts en ayurveda

Over het algemeen zijn reguliere behandelingen altijd gericht op symptomen. In Ayurveda wordt meer belang gehecht aan het voorkomen van een onbalans door virussen in het immuunsysteem.

De kapha- and pittadosha spelen bij hooikoorts een rol: de ontstekingsreacties en de onbalans in het immuunsysteem zijn verbonden met pitta, terwijl slijmvorming altijd samenhangt met kapha.Daarom bestaat de ayurvedische behandeling uit het in balans brengen van deze twee dosha’s en het versterken van het immuunsysteem (Ojas) zodat de kans dat de hooikoorts weer terug komt steeds kleiner wordt.

De ayurvedische manier van behandelen

Blootstelling aan huisdieren en aan de natuur op jonge leeftijd helpen bij het opbouwen van een sterk immuunsysteem. Kruiden als Amruth en Vasa helpen het immuunsysteem in balans te brengen, terwijl kruidencombinaties zoals Vyaghradi helpen de ontstekingen te verminderen.

Nasya (een oliebehandeling voor de neus) is een van de beste ontgiftingsmethodes voor de bovenste luchtwegen en de sinussen. Deze behandeling wordt bij voorkeur in de lente gedaan.

Het volgen van een dieet dat Kapha in balans brengt is een goede manier om hooikoorts onder controle te krijgen. Hierdoor vermindert de slijmvorming en neemt de kans op rinitis beduidend af. Geadviseerd wordt onder meer om minder bananen, eieren, yoghurt en rood vlees te eten. Gember en kurkuma zijn juist weer heel goed om toe te voegen aan je dagelijkse voeding of thee. Dit helpt om overactieve reacties van het immuunsysteem weer te kalmeren en af te zwakken.

 

Consulten:

Wil je een keer een Ayurvedisch consult ervaren? Dat kan! Bekijk de website van Sri Sri Ayurveda voor meer informatie

https://www.srisriayurveda.nl/blog/hooikoorts/