Patanjali zit op zij mediatie kleed

De yoga sutra’s van Patanjali

Wat is een Sutra eigenlijk?

Misschien handig om eerst kort uit te leggen wat sutra’s van Patanjali zijn om te begrijpen waarom ze zo belangrijk zijn binnen de yogafilosofie.

Een sutra is een aforisme of serie aforismen waarmee de kennis van rituelen, filosofie, grammatica of elk andere vorm van kennis kan worden overgedragen. Het woord sutra betekent letterlijk draad. Deze geheugensteuntjes worden gebruikt in het hindoeïsme, het boeddhisme en het jaïnisme, maar zijn voor buitenstaanders niet altijd goed te begrijpen.

Basistekst

De Yoga-Sutra’s van Patanjali vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes filosofische scholen uit het hinduïsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal raadselachtige aforismen zet Patanjali de wetenschap van yoga uiteen. Hij behandelt achtereenvolgens:

samadhi: de toestand van meditatieve extase.
sadhana: de voorbereidende oefeningen.
vibhuti: de hogere psychische vermogens.
kaivalya: de toestand van spirituele bevrijding.

Te midden van de vele oosterse en westerse commentaren op deze Yoga-Sutra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sutra’s, de toestand van samadhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn die niet te beschrijven valt. Taimni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patanjali – echter tot in de details. Hij heeft dit kunnen doen doordat hij is uitgegaan van de theosofische visie op het menselijk bewustzijn.

De Yoga-sutra’s van Patanjali

Bij GAIA opleiding tot Raja Yoga Docent is dit boek verplichte lesstof.

Meer informatie over de opleiding is hier te lezen.