Latifa Meditatie

Latifa meditatie (gebed)

De Latifa is een eeuwenoude meditatie (eigenlijk gebed van oorsprong) uit het soefisme. Latifa betekent letterlijk ‘subtiel’ en het raakt de zeven subtiele levenskwaliteiten: bestaan/aanvaarden, verlangen, hopen, gelovenen vertrouwen, loslaten, liefhebben en geliefd zijn, bereid zijn. en wilskracht. De meditatie is eenvoudig en werkt met het lichaam, de ademhaling en de verbeeldingskracht. De kracht van de Latifa ligt in de herhaling. De woorden waarbij we stilstaan zijn achtereenvolgens:

Ik besta
Ik verlang
Ik hoop
Ik geloof en vertrouw
Ik laat los
Ik heb lief en ben geliefd
Ik ben bereid

Het samenspel tussen het uitspreken van de woorden, het aanraken van bepaalde lichaamsgebieden, het ritme van de ademhaling en de stiltes maken dat de meditatie diep in jezelf doordringt en uitnodigt om eens stil te staan bij innerlijke processen.

De Latifa is een mooie aanvulling op alle yogavormen waar meditatie een grote rol in speelt, zoals Raja Yoga. Het nodigt de yoga beoefenaar uit om zich te concentreren op bepaalde levensgebieden en tot introspectie over te gaan. Te contempleren op hoe het zit in jeZelf en door dat in het licht te plaatsen jezelf beter te leren kennen. Het gaat over innerlijk observeren, ofwel schouwen, zoals we dat binnen yogatermen noemen. Het is een fijne methode (geleide meditatie) om te leren mediteren en in de stilte van jezelf te komen. Naast de prachtige klanken van muziek die de ziel raakt, waarmee ieder onderdeel van de Latifa wordt ondersteund.

GAIA House of Yoga biedt de Latifa Mediatie aan tijdens de Volle Maan meditatie op 29 mei 2018.

Tijd: 20:30 – 22:00

Docent: Monique van der Heijden