Ouderen versoepelen en komen meer in beweging!

OUDEREN VERSOEPELEN EN KOMEN MEER IN BEWEGING

Tekst: Monique van der Heijden

Nu er meer landelijke aandacht is voor de ouder wordende mens in Nederland, worden er gelukkig op veel plekken ook meer activiteiten georganiseerd voor deze senioren doelgroep, waardoor ze zichzelf fitter, soepeler, meer gezien, aanwezig en als volwaardig mens behandeld voelen.

In veel culturen zoals in Azië, Zuid Amerika en Zuid Europa worden ouderen beschouwd als de spil van de familie. Zij dragen als hoofd van het gezin bij met hun wijsheid, kennis en zorgen voor de kleinkinderen. Zij houden de familie als eenheid bij elkaar. Het koele Westen mag hier mijn inziens best iets van leren. In een cultuur als Nederland, waar ouderen tot voor kort meer als last dan als spil van het gezinsleven werden beschouwd, missen we een beetje de traditie, toewijding en het respect dat ouderen in andere culturen wel verdienen..

Tradities, normen en waarden worden door de huidige jeugdige generatie op grote schaal als onbelangrijk ervaren. Ouderen zijn daardoor een beetje tot een randgroep veroordeeld binnen de snelheid van de jeugd en jong volwassenen. Daarmee zijn we helaas beland in een materiele bijna-niet-bij-te-houden wereld vol nieuwe ontwikkelingen. Daar is op zich niks mis mee, maar ouderen kunnen daar fysiek, emotioneel en mentaal niet altijd in mee. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. In deze 65+ levensfase is vertraging, rust en balans eerder een wijsheid en voorwaarde dan de behoefte om mee te draven met alle nieuwe ontwikkelingen. Stap op de plaats, hernieuwde aandacht voor wie ze zijn en doen wat er wezenlijk toe doet, worden veel belangrijker. Door in beweging te blijven op sociaal, maatschappelijk, fysiek, emotioneel en mentaal vlak worden ouderen ook meer zichtbaar. Beter dan verpieteren achter de geraniums.

Dat vindt GAIA House of Yoga heel belangrijk. Om te participeren in een doelgroep die het leven moet bijhouden in deze zeer snel ontwikkelende maatschappij, waarbij weinig ruimte en begrip lijkt te zijn voor vertraging en vergankelijkheid. De jonge generatie gaat snel, heel snel en vergeet soms nog weleens te ‘ademen’ in het Hier en Nu. De prikkels van alledag laat jongeren vaak voorbijgaan aan de wijsheid en levenservaring van de senioren doelgroep.

Gelukkig wint yoga en meditatie in Nederland groot terrein binnen alle leeftijdsgroepen en ouderen in het bijzonder. GAIA besteedt veel aandacht aan de ouder wordende mens. Zij dienen als voorbeeld voor jongeren die massaal tegen stress- en burn-out klachten aanlopen. Hiermee komen ouderen ook weer in hun kracht te staan en nemen ze de rol in die ze van oudsher hebben. Ze leren ons te zijn met wat er is, geduld opbrengen, onthaasten en vertragen. Komt het vandaag niet, dan morgen. Leef in contact met wie je ten diepste bent, neem gas terug, pas op de plaats en adem.

Speciaal voor ouderen (en jongeren) biedt GAIA yogalessen een scala aan om (nog) meer ontspannen, soepeler en mobieler door het leven te gaan. GAIA denkt hierbij in mogelijkheden i.p.v. beperkingen als het gaat om de fysieke, emotionele en mentale gesteldheid van de ouder wordende mens.

 

Op dinsdagmiddag is er een speciale 65+ Yogales in Almere. Maar ook Mindfull yoga, Restorative Yoga, Kashmir Yoga, Yin Yoga en Yoga Nidra zijn yogavormen die geschikt zijn voor de ouder wordende mens. Mensen met een Vivium zorgpas krijgen in Almere 10% korting op een jaarabonnement bij GAIA.

Voor alle vragen kun je contact opnemen met GAIA House of Yoga via email: almere@gaiahouseofyoga.com