Mindfulness volgens het 8-voudige pad van de Raja Yoga

Er is veel geschreven over Mindfulness. Van het idee dat het om
symptoombestrijding gaat tot en met de meest toegankelijke manier om onszelf
bewust te worden. Bewust van ons denken, spreken en handelen. Bewust van dat
we de dingen vaak op de automatische piloot doen, ons ongemerkt mee laten slepen
in de uiterlijk prikkels van alledag en daar op een primaire onbewuste manier op
reageren, terwijl dat niet hoeft.

De Amerikaan Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de mindfulness- of
aandachttraining zoals die in Nederland nu wordt aangeboden. Hij werkte in het
academisch ziekenhuis van de universiteit van Massachusetts, waar het hem opviel
dat chronische patiënten die medisch gezien uitbehandeld waren, vaak tussen wal
en schip vielen. Zij kregen te horen dat ze maar moesten 'leren leven' met hun
klachten, maar niemand kon hen uitleggen hoe. Kabat-Zinn is van oorsprong
moleculair bioloog en daarnaast ervaren in meditatie en yoga. Met die ingrediënten
ontwikkelde hij een training met als doel patiënten middelen te geven waardoor ze
zelf iets aan hun gezondheid en de beleving ervan konden (blijven) doen. Centraal in
zijn benadering staat het ontwikkelen van de kwaliteit van aandacht.

Mindfulness is een relatief eenvoudige manier en oefening om naar binnen te keren
en onszelf van daaruit te observeren. Om te beseffen dat wij ons lichaam niet zijn,
maar een lichaam hebben. Dat we onze emoties niet zijn, maar emoties hebben. Dat
we onze gedachten niet zijn, maar gedachten hebben. Daar begint het
allerbelangrijkste deel van om meer ‘grip’ te krijgen op de veelheid der dingen.
Onderscheidingsvermogen is het toverwoord.

De kritische noot over Mindfulness komt mijn inziens voort uit de versluiering van
onwetendheid. In de yoga noemen we dit Tamas. Mensen brullen al snel dat ze
weten waar iets over gaat zonder ervaring. Dan wordt het een mentaal concept. En
hoe makkelijk is het om kritiek te hebben op iets dat je in de diepte niet begrijpt? Een
open Mind is wat er gevraagd wordt in Mindfulness, niet een bekrompen oordelende
Mind. Dat is nu precies waar Mindfulness over gaat. Binnen de Yoga leren we
mensen niet zo snel te oordelen, maar zelf te onderzoeken of iets waar is. Om zo tot
Zelfstudie, ofwel studie van het Zelf te komen. Niet zomaar aannemen dat, wat een
ander jou vertelt, waar is, maar proefondervindelijk, dus ervaringsgericht tot een
conclusie komen.

Bij GAIA leggen we die vertaalslag van Mindfulness naar Raja Yoga, uitgelegd vanuit
het 8-voudig pad van Patanjali. Mindfulness is slechts een ingang om tot diepere
wijsheid en waarheid te komen. Om te leren een ware ‘levenskunstenaar’ te zijn en
ieder moment de beste versie van jezelf durft te leven. Met bewustzijn, Mindful de
aandacht richten op….(vul het zelf maar in). Focus en bewuste aandacht hebben op
gedrag. Dat maakt het waardevol.

Bij GAIA maak je vanuit de Raja Yoga kennis met Mindfulness en het 8-voudige Pad
van Patanjali. Daar waar vele aannamen en geloven samenkomen in een universele
waarheid.

Namasté
Monique van der Heijden