Verlies

Verlies biedt ons een wijze levensles

Als het leven een school is waarin we ingewijd worden in het Leven Zelf, dan is verlies een van de belangrijkste vakken. Als we verlies ervaren, ervaren we ook degenen van wie we houden. Verlies doet pijn in ons hart omdat we gehecht zijn aan iets of iemand,  maar in deze pijn ontstaat ook bewustzijn op wat hechting met ons doet. Het proces van onthechten maakt verlies draaglijk en daarin zit een wijze les verborgen die we ook in de yoga leren. Onderscheidingsvermogen en onthechting zijn de twee belangrijkste peilers waar yoga op gebaseerd is, waarmee we de weg naar ons ware zelf weer terugvinden. Uiteindelijk beseffen we dat alles in het leven vergankelijk is en we altijd verliezen wat we denken te bezitten, maar wat er werkelijk toe doet gaat nooit verloren. Dat is het onderscheidingsvermogen wat we ontwikkelen.

We worden met niks geboren en gaan met niks weer dood

Ons huis, ons geld, onze auto, onze baan, onze jeugd en zelfs de mensen van wie we houden, we hebben het slechts te leen. Je kunt hier treurig van worden of je kunt de prachtige ervaringen tijdens onze tijd op aarde koesteren en waarderen.

Alles is tijdelijk – zij die stervende zijn, weten wat ze kwijtraken en begrijpen de waarde ervan. Het zijn vaak de levenden die zichzelf voor de gek houden. Verlies is één van de moeilijkste lessen in het leven.

De meesten van ons verzetten zich tegen verlies en vechten ertegen zonder te begrijpen dat leven nu eenmaal verlies is en verlies leven. Zonder verlies kan het leven niet veranderen en kunnen wij niet groeien. Wat je ook voelt als je iets of iemand verliest, het is precies wat je hoort te voelen. Verlies voelt gewoon zoals het voelt, het is een gewaarwording van leegheid, hulpeloosheid, verlamming, waardeloosheid, boosheid, verdriet en angst. We willen niet meer slapen of juist alleen nog maar slapen.

Dat is eigenlijk allemaal onderdeel van het herstelproces, maar wat vinden we het moeilijk om te zien dát we juist groeien door verlies.

Het brengt eenheid tussen ons mensen, het helpt ons elkaar beter te begrijpen. Verlies schept een band zoals geen enkele levensles dat doet en die waarde blijft eeuwig bij ons.