Verlicht Leven door Tijn Touber

Tijn Touber…Yogi, muzikant en Autheur

Na jarenlang cursussen en trainingen te hebben gevolgd, zijn veel mensen ‘een beetje klaar’ met het volgen van workshops en verlangen ernaar de innerlijke ervaring overeen te brengen met de uiterlijke praktijk. Er is momenteel grote behoefte (en noodzaak) om spiritualiteit en verlichting niet meer te gebruiken als ontsnappingsroutes uit het dagelijks leven, maar om ze stevig te verankeren in de praktijk van alledag. Tijn Touber kan niets anders concluderen naar aanleiding van de overweldigende hoeveelheid hartverwarmende reacties van lezers op het verschijnen van Spoedcursus Verlichting. In dit boek gunt Tijn de lezer een openhartige inkijk in zijn leven van alledag. Hij vertelt over zijn ontmoetingen met bijzondere mensen gewoon op straat en in de kroeg en geeft inzichten die iedereen in zijn eigen leven kan toepassen. Tijd om te dansen, zingen, lachen… en verlicht te zijn!
Recensie(s)

De auteur geniet bekendheid als muzikant, beoefende intussen jarenlang yoga en meditatie, schreef eerder de bestseller ‘Spoedcursus verlichting’ en ‘Stadsverlichting’* en geeft cursussen en retraites in deze sfeer. Het onderwerp van dit nieuwe boek is het zoeken naar het ware zelf, of naar de heilige Graal. Met ‘verlicht leven’ doelt de auteur op het leven als vrij mens, d.w.z. iemand die niet vast zit in of aan bepaalde zelfopvattingen en maatschappelijk bepaalde patronen. Om dit te verduidelijken verwijst de schrijver naar inspirerende verhalen: oude en moderne mythen als de Graalverhalen, de Bhagavadgita, ‘In de ban van de ring’ en ‘The Matrix’. Daarnaast wordt de mytholoog Joseph Campbell veelvuldig aangehaald. Aan het slot van veel paragrafen worden vragen gesteld waarmee de lezer zich kan bezinnen op de tekst en zichzelf. De auteur koppelt zijn visie op het zelfwordingsproces ook aan maatschappijkritiek, zoals in het hoofdstuk Fuck the system, en roept de lezer op om innerlijke vrijheid gepaard te doen gaan met dienstbaarheid jegens anderen.