Flow

Samenvatting

Iedereen heeft wel eens in een flow gezeten: we voelen ons sterk, alert, verrichten moeiteloos ons werk, hebben het gevoel de situatie volledig meester te zijn en op de top van ons kunnen te presteren. Zowel ons tijdsbesef als onze problemen verdwijnen tijdelijk achter de horizon, en even lijken wij buiten onszelf te staan. Csikszentmihalyi bestudeert al meer dan twintig jaar deze zogenaamde ‘optimale ervaring: een toestand waarin mensen verkeren wanneer zij zeer geconcentreerd zijn en daar intens van genieten, gepaard met een bewustzijnstoestand die we flownoemen.

Flow onthult hoe deze prettige ervaring te bereiken is, door uzelf doelen te stellen en uitdagingen aan te gaan. Het is de ideale inleiding tot dit opmerkelijke onderwerp en een boek dat de lezer kan leiden tot de werkelijke rijkdom van het bestaan.

Recensie(s)

Volgens de auteur is ‘geluk’ niet iets dat je overkomt, maar iets dat je kunt voorbereiden, cultiveren en verdedigen. Je kunt het niet afdwingen, maar je kunt er naar toewerken, vooral als je zelf eigen doelen formuleert. De weg naar geluk loopt via de ‘optimale ervaring’ ofwel ‘flow’. De auteur is de bedenker van de term ‘flow’: optimale, harmonische betrokkenheid bij een activiteit die als vanzelf lijkt te gaan. Maar hoe kom je tot ‘flow’? Door te proberen externe omstandigheden in overeenstemming te brengen met je doelen en door die omstandigheden anders te ervaren. De tien hoofdstukken zijn gewijd aan onderwerpen als genot, de flow van het denken, werk als flow, ‘alleen en samen’ en zingeving. Volgens de auteur kun je door het stellen van doelen, het opgaan in een activiteit, het geven van aandacht aan wat je doet – dus door structuur aan te brengen – in een ‘flow’ komen en daardoor een gelukkig en evenwichtig mens worden. Het is een vrij toegankelijk geschreven boek met een verrassende visie op het leven.

Auteur: M. Csikszentmihalyi
Uitgever: Uitgeverij Boom