Train your Monkeymind

Wat wordt er bedoeld met Monkeymind?

Onze onbewuste gedachten stroom is altijd actief. Rusteloos en voortdurend zoekend naar verhalen. Over het verleden, over de toekomst over wat al is gebeurd, over wat nog moet gebeuren, over wat we zien, horen, proeven, ruiken. Gedachten komen en gaan de hele dag door.. Wanneer we ons identificeren met onze gedachten, gedragen we ons als apen. Springerig en grijpend naar alles wat zich voortdurend aandient als zuintuigelijke prikkels. Vanuit de Yogafilosofie en het Boedhisme wordt dit erkend als de zogenaamde ‘Monkey Mind’. Onze gedachten zijn als springerige apen die zich voortdurend laten leiden door impulsen en prikkels van buitenaf. Deze onbewustheid van ons denken is de oorzaak van alle lijden. We zoeken het geluk buiten onszelf en grijpen naar alles wat we mooi vinden en laten dit vervolgens het liefst niet meer los. Gehechtheid is het gevolg en de oorzaak van vele klachten,, spanning, weerstand en dus het lijden in ons leven. Zolang we ons niet bewust zijn van de immense mogelijkheden van onze denkgeest, reageren we steeds instinctief en reactief i.p.v. pro-actief en blijft ons denken vluchtig.

Echter de mens is geen aap en mag zich onderscheiden van deze primaten. Wij bezitten namelijk de Kunst tot het beheersen van onze Gedachten. In de Yogafilosofie wordt dit in Sanskriet ‘Citta Vrrti Nirodah’ genoemd. Het beheersen van de wervelingen van de Geest (denkgeest).

Deze Yogische inzichten zijn al duizenden jaren oud en verkregen door mensen met hogere stadia van bewustzijn en Zelfrealisatie. Met behulp van Yoga & Meditatie waren zij en zijn wij in staat om de Geest in zijn totaliteit waar te nemen. Men komt tijdens zo’n ‘verlichte’ staat (awareness) volledig los van gedachten patronen en geloofsovertuigingen, oftewel alle illusies van de geest.

De Yoga Sutra’s van Patanjali vormen de basis van deze wetenschap in yoga aangevuld door inzichten uit het boeddhisme, Zen en Advaita Vedanta.

Ook jij kunt jouw gedachten beheersen en sturen

Dat leer je bij GAIA House of Yoga in iedere yogales en met name binnen de RAJA Yoga die GAIA als uitgangspunt heeft.

Jij bent niet je gedachten! Je hebt Gedachten!
Jij bent niet je Lichaam! Je hebt een lichaam!
Jij bent niet je emoties! Je hebt emoties